Energiek in buispostsystemen!

Schuifstation

Het Schuif Station is beschikbaar voor één- en tweerichtingssystemen en is ontwikkeld speciaal voor kassagebieden. Door het schuifsysteem is het station beveiligd tegen onbevoegd verwijderen van patronen.

Schuifstation

  • Beschikbaar voor: alleen zendsystemen en zend- ontvangstsystemen
  • Door de afsluitbare schuif is het station beveiligd tegen onbevoegd verwijderen van patronen
  • Twee kleurige LED geeft bedrijfstoestand weer
  • Mogelijkheid tot uitbreiden met controlpanel voor extra functie mogelijkheden
Schuifstation