Energiek in buispostsystemen!

Samenwerking met Sinteco

Sinteco is Opgericht in 1984, Sinteco is een ontwerper en fabrikant van turn-key geautomatiseerde systemen voor assemblage, testen, materiaal handling en operationele controle. Vandaag de dag zijn zij een van Europa's belangrijkste leveranciers voor dit soort systemen. De samenwerking is een combinatie van Robotica en buispost. Door het geautomatiseerd voorbereiden van de toe te dienen medicatie en snelle verzending is de traceerbaarheid te garanderen, wordt de veiligheid van de patiënten sterk verhoogd.

Sinteco

Voor het welzijn en de genezing van patiënten is niet alleen de beste medische behandeling, maar ook een moderne infrastructuur van groot belang. Van het personeel in ziekenhuizen worden vandaag de dag hoge prestaties verwacht en daarom is in deze sector o.a. het optimaliseren van de logistiek een absolute noodzaak. Men heeft hier te maken met medicijnen, routine- en noodmonsters, bloedproeven, transfusiemateriaal, documenten, patiëntstatussen, etc. Deze zijn sneller beschikbaar als het personeel wordt ondersteund door interne logistieke systemen. En vanwege de veelvoud van producten worden er specifieke eisen aan de installaties in ziekenhuizen gesteld.
Een voorbeeld is het automatiseren van het verwerken van medicijnen uit verpakkingen. Een robot kan de medicatie verknippen en verpakken in unitdoses met elk een unieke barcode. Als de robot een commando krijgt zorgt de automatische uitgiftekast voor de aanmaak van de ‘dagringen’ per patiënt om deze vervolgens automatisch aan te bieden aan het buispostsysteem. Waarna het buispostsysteem weer automatisch zorgt voor het transport naar de betreffende afdeling.

JSN Techniek

De samenwerking van Sinteco met JSN Techniek is een combinatie van robotica en buispostsystemen. Door het geautomatiseerd voorbereiden van de toe te dienen medicatie en snelle verzending en de traceerbaarheid te garanderen, wordt de veiligheid van de patiënten sterk verhoogd. Door het verspreiden met behulp van buispost is dat niet alleen sneller dan lopen, maar het bespaart ook aanzienlijk in mankracht. Vanwege de modulaire opbouw en het flexibele ontwerp van het buispostsysteem is uitbreiden en koppelen van verschillende afdelingen eenvoudig.

Sinteco machine
Sinteco
Sinteco/buispost