Energiek in buispostsystemen!
Banner Headline

Laboratorium

In een laboratorium is op grote schaal sprake van intern transport. Men heeft hier te maken met  verschillende samples / monsters.

Vooral bij samples en monsterafname, zoals in productieprocessen, is het van belang dat de goederen snel naar het laboratorium gebracht worden voor analyse.

Samples, productie monsters, tracking van zending, auto-unload systeem.

Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium