Energiek in buispostsystemen!
Banner Headline

Laboratorium

In een laboratorium is op grote schaal sprake van intern transport. Men heeft hier te maken met verschillende samples / monsters.

Vooral bij samples en monsterafname, zoals in productieprocessen, is het van belang dat de goederen snel naar het laboratorium gebracht worden voor analyse.

Voorbeeld: Samples, productie monsters, tracking van zending, auto-unload systeem.

Auto unload met bulkloader

Ook in het geval van bloedmonsters in een ziekenhuis, is een snelle afhandeling van belang. De buizenpost is hier uit te rusten met een auto-unload station met geïntregeerde bulkloader. De aangekomen carrier, met monsters erin, wordt automatisch geleegd en terug gestuurd naar de afdeling. De monsters worden in de bulkloader gesorteerd en automatisch in de laboratoriumstraat geladen voor verdere verwerking. Zo worden de binnenkomende monsters snel en automatisch verwerkt zonder dat er menselijke handelingen nodig zijn.

Er kan ook onderscheid gemaakt worden tussen normale of speciale monsters/monsters met hoge prioriteit. Deze kunnen apart uitgegeven worden en alsnog handmatig verwerkt worden.

Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium
Laboratorium