Energiek in buispostsystemen!
Banner Headline

Toepassingen in het algemeen

Op locaties waar mensen moeten lopen met documenten of producten die je niet digitaal kunt verzenden is buispost een doeltreffende en besparende oplossing. Als besparing geldt hierbij: tijd, energie, efficenty en productiviteit van medewerkers.

Voorbeeld:
Kantoor Schneider Electric te Helmond.

algemeen