Energiek in buispostsystemen!
Banner Headline

Ziekenhuizen

In ziekenhuizen is op grote schaal sprake van intern transport. Men heeft hier te maken met medicijnen, routine- en noodmonsters, bloedproeven, transfusiemateriaal, röntgenfoto's, patientstatussen, etc. Juist omdat er een dergelijke veelvoud bestaat, worden specifieke eisen aan de installaties in ziekenhuizen gesteld.

  • Speciaal voor het transport van reageerbuizen zijn er passtukken in carriers ontwikkeld.
  • Om laboratoriummonsters niet te beïnvloeden kan de transportsnelheid van carriers automatisch of handmatig geregeld worden.
  • Aankomende carriers worden veiligheidshalve extra geremd.
  • Vertrekkende carriers worden stootvrij ingevoerd.
  • Het systeem is geluidarm en daardoor patiëntvriendelijk.Carriers, die goederen met een verhoogd risico bevatten (medicijnen), kunnen met behulp van een code (password) worden beveiligd en verstuurd.
  • De carriers zijn desinfecteerbaar.
  • Er vindt geen luchtverplaatsing tussen verschillende ruimtes plaats.
  • Het besturingsysteem maakt het mogelijk dat zend- en ontvanggegevens geanalyseerd kunnen worden. Installatiekosten, intensiteit van het gebruik, terugverdientijd e.d. kunnen hierdoor makkelijk worden berekend.
  • Het verzenden van spoedzendingen is mogelijk. Deze zending krijgt dan voorrang op andere zendingen.

Voorbeeld:
Traumakamer in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam.

Buispostsysteem in de zorg