Energiek in buispostsystemen!
Banner Headline

Logistiek

Buispost wordt veel toegepast in de logistieke sector, zoals transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Ondanks dat er nu natuurlijk veel wordt gewerkt met digitale oplossingen, zoals Internet en e-mail meldt de vrachtwagenchauffeur zich in de meeste gevallen toch nog met een papieren vrachtbrief en/of douanedocumenten.

Om deze af te laten handelen op bijvoorbeeld kantoor is buispost het meest snelle en efficiënte transportmiddel om deze documenten te transporten.

Voorbeeld: Mepavex Logistics te Bergen op Zoom. Ruim 64 stations verdeeld over 20 lijnen.

Buispost in de logistiek
Den Hartog & Bikker