Energiek in buispostsystemen!

Besturing

Centrale MP10000

Het hart van het buispostsysteem is de Centrale. Deze Centrale zorgt voor de besturing en bewaking van het systeem. De besturing (regeling) wordt voor elk buispostsysteem afzonderlijk geschreven en bevat eventueel specifieke functionaliteiten naar wens van de gebruiker.

Power Control

Deze microprocessgestuurde centrale kan op een PC, eventueel in het netwerk, worden aangesloten. Power Control biedt de mogelijkheid via Internet voor online bewaking, service en ondersteuning. Functionaliteiten zoals variabele transportsnelheid, spoedzendingen, frequentieanalyse, statistieken etc. zijn standaard.

Power Control wordt vooral toegepast in systemen waarbij hoge controle- en kwaliteits eisen worden gesteld aan de zendingen.

Buispostsystemen
Buizenpost