Energiek in buispostsystemen!
Banner Headline

Industrie en productiebedrijven

Voorbeelden van te vervoeren materialen zijn: vloeistoffen, granulaat, onderdelen, gereedschap, tekeningen en productieopdrachten. Vooral bij monstername, zoals in productieprocessen, is het van belang dat de goederen snel naar een laboratorium gebracht worden voor analyse.

Resultaten hiervan kunnen daardoor zeer snel bekend worden gemaakt en procesoperators kunnen zo efficiënt op de resultaten reageren.

Voorbeeld:
HG International. Afdeling Productie verbonden met het Laboratorium.

Buizenpostsystemen in de industrie
Exxonmobil