Energiek in buispostsystemen!

Display

Het gebruiksvriendelijke LCD-display heeft de volgende eigenschappen:

  • Goed leesbaar door achtergrondverlichting
  • Aanduiding van keuzenummer en naam
  • Zoektoets voor adressen via de index
  • Individueel programmeerbare doeladressen
  • 2*16 karakters
  • Aanduiding van de bedrijfstoestand
display