Energiek in buispostsystemen!

Nieuwe Prikpolie UZA

In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) wordt gewerkt aan een nieuwe prikpolie. Nu vindt de bloedafname nog plaats op de verschillende (verpleeg-)afdelingen.

Met de nieuwe prikpolie, of centrale bloedafname, vinden circa 90% van alle bloedafnames plaats op deze afdeling. Hierdoor wordt het aantal patiëntenbewegingen in het ziekenhuis drastisch verlaagd, omdat zij niet meer naar een andere verpleegafdeling hoeven voor de bloedafname.

De centrale bloedafname wordt voorzien van in totaal 3 buizenpoststations. Eén algemeen station welke in verbinding staat met de rest van het ziekenhuis. Daarnaast worden 2 "multi-lab" stations geplaatst welke een directe verbinding vormen met het laboratorium.
Een multi-lab station bestaat uit 2 verzendposities en 1 ontvang positie. Hierdoor kunnen in totaal 4 carriers met bloedstalen opgeslagen worden in de stations. Zodra de lijn vrij is, worden de carriers met stalen verzonden naar de Power-transfer.
Hierin worden de carriers, indien nodig, gebufferd. Zodra één van de lijnen naar het laboratorium vrij is, worden de carriers doorgestuurd.

Op de terugweg naar de centrale bloedafname, worden de carriers eveneens gebufferd in de Power-transfer. Zodra de multi-lab stations op de bloedafname beschikbaar zijn, worden de carrier retour gezonden.

Op deze manier is een snelle en betrouwbare verbinding tussen de centrale bloedafname en het laboratorium gegarandeerd.

UZA_prikpolie_1
UZA_prikpolie_3
UZA_prikpolie_4
UZA_prikpolie_2