Energiek in buispostsystemen!

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Het Ikazia Ziekenhuis is een stichting. Officieel heet het ziekenhuis: Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia. Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische en dag/deeltijdbehandeling is 359.

Tot de kernactiviteiten van de organisatie behoren:

  • Medisch specialistische diagnostiek en behandeling in een breed zorgaanbod
  • Verpleegkundige zorg
  • Opleiding voor medisch specialisten
  • Opleiding voor verpleegkundigen.

Buispost

Het buispostsysteem is in 1998 inbedrijf gesteld. In 2005, 2010 en in 2011 is het systeem uitgebreid en bestaat nu uit 12 stations verdeeld over 7 wissels. Verschillende afdelingen zijn zo verbonden met het laboratorium. Ook op de intensive care en bij de operatiekamers is een station geïnstalleerd.

Diameter NW160

In 2019 en 2020 bouwd het Ikazia een nieuwe vleugel. Deze uitbreiding wordt voorzien van een buizenpostsysteem met een diameter van 160mm. In deze extra grote buizenpost kunnen grotere ladingen, waaronder chemo's, zonder problemen verstuurd worden. Deze uitbreiding wordt technisch aangesloten en bestuurd door de bestaande powercontrol centrale.

Ikazia Ziekenhuis