Energiek in buispostsystemen!

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam

Het Ikazia Ziekenhuis is een stichting. Officieel heet het ziekenhuis: Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia. Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische en dag/deeltijdbehandeling is 359.

Tot de kernactiviteiten van de organisatie behoren:

  • Medisch specialistische diagnostiek en behandeling in een breed zorgaanbod
  • Verpleegkundige zorg
  • Opleiding voor medisch specialisten
  • Opleiding voor verpleegkundigen.

Buispost

Het buispostsysteem is in 1998 inbedrijf gesteld. In 2005, 2010 en in 2011 is het systeem uitgebreid en bestaat nu uit 10 stations verdeeld over 6 wissels. Verschillende afdelingen zijn zo verbonden met het laboratorium. Ook op de intensive care en bij de operatiekamers is een station geïnstalleerd.

Ikazia Ziekenhuis