Energiek in buispostsystemen!

ODC Koninklijke Marine, Den Helder

Het Marinebedrijf van de Koninklijke Marine heeft op de Rijkszee- en Marinehaven in Den Helder een centraal distributiecentrum ODC "Het Arsenaal" in gebruik.

Buispost

In 1997 is het buispostsysteem met 12 stations geïnstalleerd. Sinds de laatste uitbreiding in 2005 bestaat het systeem nu uit 23 stations verdeeld over 13 wissels. Het buispostsysteem wordt gebruikt voor administratieve doeleinden. Alle afdelingen waaronder Receptie, Inkomende goederen, Palletopslag tot en met Sectiehoofden zijn met elkaar verbonden.

Koninklijke Marine