Energiek in buispostsystemen!

Produlab Pharma, Raamsdonkveer

Produlab Pharma in Raamsdonksveer (NL) is een zelfstandige farmaceutische onderneming, die zich sinds de oprichting in 1991 toelegt op het produceren van diergeneesmiddelen.

Buizenpost

In Produlab Pharma is in 2014 een compleet nieuw buispostsysteem geïnstalleerd. Dit stysteem is uitgevoerd met 5 stations. Diverse Afdelingen zijn nu met elkaar verbonden. Vanaf verschillende productie afdelingen worden er steeds monsters naarhet lab gezonden om vervolgens getest retour gestuurd te kunnen worden.

Produlab Pharma